Chiny przewód grzejny w izolacji mineralnej producent

PASIA INDUSTRIES LTD

———— Wiodące ogrzewanie kablowe MI

Aktualności

November 9, 2020

grzałka rozruchowa na bazie przewodu grzejnego z izolacją mineralną dla zakładów chemicznych opracowana, zaprojektowana i wykonana przez Pasię

Rozruchowa nagrzewnica oparta na kablu grzejnym z izolacją mineralną dla zakładów chemicznych opracowana, zaprojektowana i wykonana przez firmę Pasia z sukcesem ubiegała się o projekt urządzenia do uwodorniania oleju opałowego do rozpuszczalnikowego oleju bazowego.

Szczegóły kontaktu