Chiny przewód grzejny w izolacji mineralnej producent

PASIA INDUSTRIES LTD

———— Wiodące ogrzewanie kablowe MI

Aktualności

February 19, 2021

Kabel grzewczy z izolacją mineralną i jego grzałka są stosowane w skoncentrowanym systemie energii słonecznej

Elektrownie koncentrujące energię słoneczną (CSP) wykorzystują lustra do koncentracji energii słonecznej do napędzania tradycyjnych turbin parowych lub silników wytwarzających energię elektryczną. Energia cieplna skoncentrowana w elektrowni CSP może być magazynowana i wykorzystywana z midium zwykłej płynnej lub stopionej soli do produkcji energii elektrycznej w razie potrzeby, w dzień lub w nocy. Kabel grzejny MI do stosowania w śladach ciepła wzdłuż rurociągu stopionej soli i zbiornika magazynowego został specjalnie opracowany i wyprodukowany przez Pasię, aby sprostać różnorodnym zastosowaniom w instalacjach CSP.

Szczegóły kontaktu